İzmir miras hukuku avukatı danışma, ücreti, en iyi miras avukatları, tavsiyeMiras dağıtımı, mal kaçırma ve buna benzer süreçlerle karşı karşıya kalan kişiler, İzmir miras avukatı araştırmalarını sürdürüyor.


Bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından mal varlıklarına ne yapmak istediğine ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere, mirasa konu olan mal varlıklarının mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağına, borçlarının kim tarafından, nasıl ve ne zaman ödeneceğine dair tüm çalışmalar, miras hukuku kapsamındadır. Miras hukuku, kişinin ölümü ya da gaiplik durumunda, kişinin mal varlıklarının paylaşılmasını düzenler. Miras hukuku konusunda hizmet sunan avukatlar, toplum tarafından İzmir miras avukatı olarak isimlendirilir. Avukatlık kanununa göre miras avukatlığı gibi bir branşlaşma bulunmamakla birlikte daha çok miras hukukuyla ilgilenen avukatlar, toplumda İzmir miras avukatı olarak bilinirler. Hazırlamış olduğumuz makalede İzmir miras hukuku avukatı, İzmir miras avukatı ücreti, İzmir en iyi miras avukatı ifadesi ve İzmir miras avukatı tavsiye ifadeleriyle nelerin kastedildiğine yer vereceğiz.

 

İzmir miras hukuku avukatı danışma, ücreti, en iyi miras avukatları, tavsiye

 

İzmir miras hukuku avukatı

 

Ölen bir kişinin ardından mal paylaşımı yapılırken yaşanacak sorunları çözen ve mal paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılmasını sağlayan avukatlar, birçok çalışmayı gerçekleştirir. İzmir miras hukuku avukatı olarak çalışan avukatlar, çalışmalar kapsamında şunları sunar:

  • İzmir miras hukuku avukatı, miras bırakan kişinin mirasçısını ve mirasçılarını gösteren belgeleri hazırlar ve veraset ilamının alınmasını gerçekleştirir.
  • İzmir miras avukatı, vasiyetname düzenleyebilir, mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanmasında rol alır.
  • Bir kişiden kalan mirasın hukuka uygun şekilde paylaştırılması, avukat sayesinde gerçekleştirilir.
  • İzmir miras avukatı, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesini sağlayabilir.
  • Miras bırakan kişinin malvarlığının tespit edilmesi için tereke davasının açılması ve bu davanın takip edilmesi, İzmir miras avukatı tarafından gerçekleştirilir.
  • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali için açılacak davalar, muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları, avukatlar tarafından üstlenilir.
  • Saklı payın korunması davasının yürütülmesi, ortaklığın giderilmesi davalarının yürütülmesi, mirasta iade davalarının yürütülmesi, İzmir miras avukatı tarafından gerçekleştirilir.
  • Tenkis davasının açılması ve takip edilmesi, vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davasının açılması ve takip edilmesi ile mirasta taksim sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde hazırlanması da avukatlar tarafından gerçekleştirilir.

 

Miras davası açılmadan önce mirası bırakan kişinin mal varlığı olup olmadığı, vasiyetinin olup olmadığı araştırılır. Eğer yaşamını yitiren kişinin vasiyeti varsa, bu kişinin vasiyetine uygun miras paylaşımı gerçekleştirilir. Eğer kişinin herhangi bir vasiyeti bulunmuyorsa, İzmir miras avukatı bu süreçte taraflara tebligat göndererek çağrıda bulunur.

 

İzmir miras hukuku avukatı danışma, ücreti, en iyi miras avukatları, tavsiye

 

İzmir en iyi miras avukatları - miras avukatı tavsiyesi ne demek?

 

İzmir’de ve çevresinde miras davasıyla ilgili araştırma gerçekleştiren kişiler de “İzmir en iyi miras avukatı” ve “İzmir en iyi miras avukatları” araştırmaları yapmayı sürdürüyor. Avukatlık mesleğini icra eden tüm kişiler, aldıkları eğitim ve mesleği ahlak gereğince tüm çalışmalarını hukuka uygun ve müvekkillerinin haklarını koruyacak şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu nedenle “İzmir en iyi miras avukatı” gibi bir ifade, gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte daha önce İzmir’de miras davaları süreçlerini yöneten avukatlar, müvekkilleri tarafından çevresindeki kişilere önerilmekte ve tavsiye edilmektedir. İzmir miras avukatı tavsiyeleri olarak ifade edilen avukatlar ise daha çok kendisini miras hukuku alanında geliştirmeyi seçmiş avukatları belirtir. Miras davaları süreçlerini doğru şekilde yöneten avukatlar, bu kişilerden hizmet alan kişiler tarafından çevresindeki kişilere tavsiye edilmektedir.

 

İzmir miras avukatı tutmak zorunlu mudur?

 

Miras konusunda problem yaşayan ve miras paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılmasını isteyen kişilerin de en çok merak ettiği konulardan biri İzmir miras avukatı tutmanın zorunlu olup olmadığı olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerin avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte sürecin hukuka uygun şekilde ilerlemesi ve herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için kişilerin İzmir miras avukatından yardım alması tavsiye ediliyor. Özellikle gayrimenkul gibi yüksek maliyetli unsurların konu edildiği miras davaları, hak kayıpları yaşanması halinde oldukça can yakıcı olabiliyor. Bununla birlikte mal kaçırma gibi durumlar da sürecin oldukça karmaşık ve zorlu hale gelmesine neden olabiliyor. Bu süreçler, kişilerin miras konusunda hak kaybına neden olabiliyor. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak ve haklarını doğru şekilde alabilmek için bir avukattan hukuki destek almak önem taşıyor.

 

Miras hukuku alanında birçok dava da açılıyor. İzmir miras avukatının vekalet ile açabildiği ve takibini gerçekleştirebildiği davalar arasında mirasçılık belgesi davaları, atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası, mirastan yoksunluk tespiti davası, mirasın reddi davası, terekenin korunması davası, tespit davası, muris muvazaasına dayalı davalar, mirasta denkleştirme ve terekeye iade davası, mirasta istihkak davası, tenkis talebi davası, gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası, mirasın paylaştırılması talebine ilişkin dava, miras ortaklığına temsilci atanması davası, vasiyetnamenin iptali davası, mirasın reddi kararının iptali davası ve buna benzer davalar yer alıyor.

 

İzmir miras hukuku avukatı danışma, ücreti, en iyi miras avukatları, tavsiye

 

İzmir miras hukuku avukatı ücreti

 

İzmir’de ve çevresinde miras hukuku konusunda hizmet almayı düşünen kişilerin de en çok merak ettiği konular arasında İzmir miras avukatı ücreti yer alıyor. İzmir miras hukuku avukatı ücreti, gerçekleştirilecek çalışmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Çalışmaların süresi, mirasın bölüneceği kişi sayısı, açılacak davanın türü ve buna benzer durumlar, İzmir miras hukuku avukatı ücretini değiştirebiliyor.  Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan ücretlerin dışına çıkmak kesinlikle mümkün değildir.


Günümüzde miras davası açıldığı zaman bu davalar kısa süre içerisinde genellikle çözüme kavuşmaz. Uzun süreli olan bu davalarda, davanın takibi için avukatlardan hizmet alınması gerekmektedir. Uzun süreli olan bu davalar kişilerin yıpranmasına neden olabilir. Dava süreleri değişiklik gösterebilir ve bu davalarda mirasçılar için ayrı davaların açılması gerekmektedir. Miras davaları sonuçlandığı zaman bu davanın sonucunda mirasçılar kendi üzerlerine düşen payı almaktadır. Belirlenen payların büyüklükleri bu esnada belirlenebilir. Miras davalarının yanı sıra kişiler çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığında buna ek olarak dava açmak isteyebilir. Bunun için avukatlarla iletişime geçilmeli ve hukuki olarak yapılabilecek süreçlerle ilgili bilgi alınmalıdır.

 

Miras davalarını açmaya karar verdiğiniz zaman mutlaka bu konuda uzman olan avukatlardan bilgi almanız ve o şekilde hareket etmeniz tavsiye edilir. Kendini miras hukuku alanında geliştirmeyi seçmiş avukatlardan hizmet almak, kişilerin bu süreçleri daha doğru şekilde yönetebilmesine yardımcı olur. Siz de İzmir miras avukatı ücreti hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından İzmir miras avukatı ücreti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Bizimle iletişime geçmek için “AVUKATA SOR” ya da “İLETİŞİM” sayfalarını kullanabilir, talebinize uygun yanıt alabilirsiniz. Bizimle WhatsApp üzerinden iletişim kurabilir, aklınıza takılan sorulara yanıt alabilirsiniz. İzmir Avukat olarak, size UZMANLIKLARIMIZ çerçevesinde bilgi vermekten memnuniyet duyacağız.