İzmir kiracı tahliye davası avukatı, avukatlık ücreti - masrafıİzmir avukat olarak İzmir ve çevresinde kiracı tahliye davası açmayı düşünen kişilere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermeye devam ediyoruz.


Bir kiracının, kiralanan taşınmazdan çeşitli nedenlerle çıkarılmasına kiracı tahliyesi ismi verilir. Bir mülk sahibinin bir kiracıyı taşınmazdan çıkarması için birçok yol mevcuttur. Tahliye taahhütnamesi, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ve tahliye talepli icra takibi gibi yöntemler ile mülk sahibi, kiracının taşınmazdan tahliyesi gerçekleştirilebilir. Bir mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin süresinin bitmesi, o kiracının mülkten tahliye edileceği anlamına gelmez. Kiracı, mülkten kendi isteği ile çıkmadığı sürece kira sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Bu sözleşmenin devam edebilmesi için kiracının her yıl yasal zam oranında kiraya zam yapması ve bunu aksatmadan ödemesi gerekir. Bir mülk sahibinin kiracıyı taşınmazdan çıkarabilmesi için bazı şartların oluşması gerekir.

 

Bir mülkte ikamet eden kiracıların tahliye edilmesi için hukuki prosedürler takip edilmelidir. Hukuki adımlar atılmadan gerçekleştirilen hamleler, mülk sahiplerinin yanı sıra kiracıların da mağdur olmasına neden olabilir. Bu nedenle hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin avukattan yardım alması tavsiye edilmektedir. Bir kiracının mülkten çıkarılması için kiracının ne kadar süredir ikamet ettiği, ödemelerin düzenli olup olmadığı, mülk sahibinin, altsoyunun ya da üstsoyunun taşınmaza ihtiyacı bulunup bulunmaması ve buna benzer detaylara dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda yapılacak çalışmanın ardından kiracıyı çıkarma yollarının en uygunu tespit edilmeli ve hukuki süreç başlatılmalıdır.

 

 

İzmir kiracı tahliye davası açmak için aşağıda yer alan şartların oluşması gerekir:

 

  • Bir mülk sahibinin, kiracıyı çıkarması için kiracının kira sözleşmesinin süresi + 10 uzama yılı boyunca o mülkte ikamet etmesi gerekir. Eğer bu şart gerçekleşirse kiracıya karşı tahliye davası açılabilmektedir.
  • Mülk sahibinin ya da mülk sahibinin altsoy veya üstsoyunun o mülke ihtiyacı var ise, bu kez ihtiyaç nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir.
  • Eğer kiracı tahliye taahhütnamesi imzaladıysa, taahhütnamenin icraya koyulması mümkündür. 
  • Eğer kiracı, aynı yıl içinde iki kez kirayı ödemezse iki kez haklı ihtar gönderilir. İki kez haklı ihtar gönderilen kiracının tahliyesi için tahliye davası açılabilir.
  • Eğer bir kiracı mülk sahibine kirayı ödemiyorsa, bu kez tahliye talepli icra takibi gerçekleştirilir. Bu süreçte kiracıya sürer tanınır ve kiracının kirayı ödemesi beklenir. Eğer kira ödenmezse, bu kez icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir.
  • Kiracının ya da kiracının eşinin, kiraladıkları mülke yakın bir noktada başka bir evinin olması halinde kiracı tahliye davası açılabilir.
  • Mülk sahibi ile kiracı ilişkisinin devam etmesini çekilmez kılan durumlar halinde mülk sahipleri kiracı tahliye davası açabilir.

 

Kiracı tahliye davası nedir, nasıl açılır?

 

Mülk sahipleri, gerekli hallerin oluşması halinde kiracı tahliye davası açabilmekte ve kiracıyı mülkten çıkarabilmektedir. Kiracı çıkarma davası olarak da bilinen kiracı tahliye davasının açılması için haklı bir sebep gerekmektedir. Haklı bir sebep olmadan kiracı tahliye davasının açılması mümkün değildir.

 

 

İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi davası: Bir mülk sahibinin çeşitli nedenlerle kendine, eşine, üst soyuna, alt soyuna ya da kanuni olarak bakmak zorunda olduğu kişilere konut sağlama ihtiyacının olması halinde, ihtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi mümkün olmaktadır. İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi davası sonucunda söz konusu olan konutun, ihtiyacı olan kişi tarafından kullanılması gerekir. Eğer ihtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi sonucunda boşalan konut başka bir kişiye kiralanırsa, bu kez çıkarılan kiracıya tazminat ödenir. Bu durum, sadece konutlar için değil, aynı zamanda iş yerleri için de söz konusudur.

 

Tadilat nedeniyle kiracı tahliye davası: Bir mülkün yeniden inşa edilmesi, oldukça detaylı şekilde onarılması, genişletilmesi ve değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu ise, tadilat nedeniyle kiracı tahliyesi söz konusu olabilir. Tadilat nedeniyle kiracının tahliye edilmesi, tadilatın tamamlanmasının ardından 3 yıl boyunca kiracıdan başkasına kiralanamayacağı anlamına gelir. Eğer mülk sahibi, tadilat nedeniyle kiracının tahliyesinin ardından mülkü başka bir kişiye kiralarsa, eski kiracıya tazminat öder.

 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi: Kiracının sözleşmede yer aldığı tarihte taşınmazdan ayrılacağını ifade ettiği tahliye taahhütnamesi, günümüzde kiracının çıkarılması için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Mülk sahipleri, kiracının tek taraflı beyanı olan tahliye taahhütnamesini kullanarak icra takibi gerçekleştirebilir. Tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, icra takibine konu edilmesi ve bununla ilgili süreçlerin yönetilmesi için avukattan yardım alınması önem taşır.

 

Herhangi bir sebep olmaksızın kiracı tahliyesi: Süreli bir sözleşmenin sona ermesi, kiracının mülkten çıkarılacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte kiracının sonsuza dek o mülkte ikamet etmesi kişinin mülkiyet hakkına geçmektedir. Bu nedenle mülk sahiplerinin haklarının korunabilmesi için kanun düzenlenmiş, kira sözleşme süresinden sonra 10 uzama yılı sonra erdikten sonra kiracının sebepsiz şekilde çıkarılmasının önü açılmaktadır. Yani kiracı, kira sözleşmesinde yer alan kira süresinin (1 yıl da olabilir 5 yıl da) ardından 10 yıl daha kiralanan mülkte ikamet ettikten sonra kiracının taşınmazı tahliye etmesini isteyebilir. Mülk sahibi, bu konuyla ilgili herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir.

 

 

Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye: Bir mülk sahibi, kiracının kirayı ödememesi nedeniyle tahliye davası açabilir. Mülk sahibi, aynı kira yılı içinde kiracının iki kez kira bedelini ödememesi ya da eksik ödemesi halinde yazılı olarak ihtarname çekerek haklı ihtarda bulunabilir ve iki haklı ihtar nedeniyle tahliye işlemini gerçekleştirebilir.

 

Kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin başka evinin olması halinde tahliye: Bir kiracının ya da kiracının eşinin, kiraladığı ilçe sınırları içinde kendisine ait bir konutunun bulunması, tahliye durumunu ortaya çıkarabilir. Bu konuda en önemli detaylardan biri, mülk sahibinin kiralanma sürecinde eğer kiracısının ya da kiracısının eşinin aynı belediye sınırları içinde evinin olduğunu bilmemesidir. Eğer mülk sahibi, bu durumdan haberdar ise kiracıyı evden çıkarma davası açamaz.

 

Özen yükümlülüğe aykırı davranılması nedeniyle kiracının tahliye edilmesi: Bir kiracının, kiralanan yapıyı özenli ve zarar vermeyecek şekilde kullanması ve komşuluk hukukuna uygun davranması gibi yükümlülükleri bulunur. Kiracının bu duruma aykırı davranması halinde ihtar çekilerek kiracının evden çıkarılması sağlanabilir. Bu süreçte ispat yükümlülüğü kiraya verende olacağından bir avukattan yardım alınması tavsiye edilmektedir.

 

İzmir kiracı tahliye davası ne kadar - kaç celse sürer?

 

Kiracı tahliyesiyle ilgili en çok araştırılan konular arasında "Kiracı tahliye davası ne kadar sürer" ifadeleri yer alıyor. Kiracı tahliye davaları, her somut olaya göre değişkenlik gösteriyor. Tahliye davasının süreri, 3 ay ile 1,5 yıl arasında değişkenlik gösteriyor. Siz de kiracı tahliye davasının süresiyle ilgili aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, görüşmemizin ardından kiracı tahliye davasının ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

 

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti - masrafı ne kadar? 

 

Kiracı tahliye davası kapsamında en çok araştırılan konulardan biri de "Kiracı tahliye davası ücreti" ve "kiracı tahliye davası masrafı ne kadar?" ifadeleri oluyor. Kiracı tahliye davası ücreti ve kiracı tahliye davası masrafları, yıllık kira bedeli üzerinden belirleniyor. Siz de kiracı tahliye davası avukatlık ücreti ve kiracı tahliye davası avukatlık masrafı hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından ücretlendirme hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Sık Sorulan Sorular

 

Tahliye davası arabuluculuk zorunlu mu? 

 

Kira ilişkilerine ilişkin olarak arabuluculuk şartı bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk kapsamına alınacağı konuşulmaktadır. 

 

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası fesih bildirim süresi ne kadar? 

 

Belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresinin bitiminden, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise her 6 aylık fesih döneminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla 6 aylık fesih döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açılması gerekmektedir. 

 

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir? 

 

Eğer yasal şartları taşıyan bir tahliye taahhütnamesi var ise hızlı şekilde tahliye işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kira borcunu ödemeyen kiracıya icra takibi yapılarak süre verilir, yasal süre içerisinde kira borcu ödenmez ise bu durumda da tahliye davası kısa sürecektir.