İZMİR AVUKAT & İZMİR BOŞANMA AVUKATI & İZMİR HUKUK BÜROSU

 

İzmir avukat olarak, İzmir merkezli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bilgi birikimi ve akademik çalışmalara önem veren avukatlarımız ile müvekkillerimize yardımcı olmayı sürdürüyoruz. Birçok alanda faaliyet göstermeye ve her davanın kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmeti veriyoruz.

 

Uzmanlıklarımız kapsamında İzmir Hukuk Bürosu, boşanma ve aile hukuku, tazminat hukuku, icra & iflas hukuku, ceza hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, inşaat ve gayrimenkul hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku, idare hukuku, taşınmaz davaları, hasta hakları davaları ve nüfus davaları gibi birçok alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Bunun yanı sıra İzmir Boşanma Avukatıİzmir İş Mahkemesi Avukatı, İzmir Ceza Davası Avukatı, İzmir Deniz Ticareti Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir Avukat Danışma, İzmir İcra Avukatı, İzmir Hukuk Danışmanı olarak da faaliyet gösteriyoruz.

 

Siz de hukuki destek almak için buraya tıklayarak aklınıza takılan sorulara yanıt alabilir, WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilir ve sunduğumuz hizmetlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

 

AVUKATA SORU SOR

Hukuki destek almak istediğiniz konuyu, detaylı şekilde bize yazabilirsiniz.

Sorunuzla ilgili en kısa sürede dönüş yapacağız.


İZMİR AVUKAT

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin yargı önünde, hukuk ve yasaya bağlı olarak temsilini gerçekleştiren ve bu kişilere yol gösteren kişilere avukat ismi verilmektedir. Avukatlık mesleği hukuk eğitimi gören, avukatlık stajını bitiren ve yasaların gerektiği tüm koşulları sağlayan kişiler tarafından uygulanır. Birçok anlaşmazlığın ya da hukuki sorunların yasalara göre çözülmesini sağlayan avukatların genel anlamda birkaç görevleri bulunmaktadır:

 

İZMİR AVUKAT GÖREVLERİ

 

*Avukatlar, davaların takibini gerçekleştirerek gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak ile görevlidir.

*Avukatlar, gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan ederek hukuki destek sağlar.

*Avukatlar, iki taraf arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları önleyici ve giderici hukuki tedbirleri alır.

*Avukatlar, kişilerin ya da kurumların menfaatlerini koruyarak yaşanabilecek sorunları önler, hukuki tedbirleri alır.

*Avukatlar, iki taraf arasında yapılacak olan anlaşmaların ya da sözleşmelerin hukuki temeller esas alınarak uygun şekilde hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.

*Avukatlar, hukuki süreçlerin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesini sağlar.

 

izmir avukat - boşanma avukatı tavsiye

 

Avukatlık kanunu gereği avukatların herhangi bir konuda branşlaşması söz konusu değildir. Boşanma avukatı, ceza avukatı, iş mahkemesi avukatı gibi ifadeler, daha çok toplum tarafından avukatların uzmanlık alanının belirtilmesi ve daha iyi anlaşılması için kullanılır. Avukatlar, hukuki tüm konularda destek vererek dava sürecinin yönetilmesini sağlayabilir. Hukukun alt dalları arasında ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, vergi hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul yönetim danışmanlığı, kooperatif hukuku ve gayrimenkul idare hukuku bulunur.

 

Avukatlık mesleğini sürdüren kişiler, daha çok yoğunlaştıkları davalara bağlı olarak müvekkiller tarafından boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı gibi isimlendirilebilir.

 

İZMİR BOŞANMA AVUKATI

 

Boşanma avukatı olarak bilinen ve daha çok boşanma davalarını üstlenen avukatlar, anlaşmalı boşanmalı davalara, çekişmeli boşanmalı davalara, boşanmada mal paylaşımına, evlilik sözleşmesine, evlenmeden önce iki taraf arasında yapılacak her türlü sözleşmeye, maddi ve manevi tazminat davalarına, çocukların velayetlerine ilişkin sorunlara ve nafaka taleplerine ait sorunlara ve çözümlerine hakimdir. Aile mahkemesinde görülen boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davaları olarak birbirinden ayrılır. Çekişmeli boşanma davalarında eşler, destek, tazminat ve velayet gibi konularda anlaşma sağlayamazlar. Bunun yanı sıra kişilerin boşanma konusunda isteksizliği, çocuğun velayeti konusunda anlaşılamaması ve nafaka problemleri, boşanma sürecinin çekişmeli boşanma davasına doğru yönelmesine neden olur.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında ise iki tarafın bir protokol ile anlaşma sağlaması gerekir. Mahkeme, boşanma kararını iki tarafın anlaşma sağladığı protokolü göz önünde bulundurarak verir. Günümüzde boşanma sebepleri eşler arasında geçimsizlik, hakaret, şiddet, güvensizlik, evlilik yükümlülüklerinin ihlali, zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı gösterilebilir.

 

izmir avukat - boşanma avukatı tavsiye

 

Boşanma davalarının süresi de açılan davaya göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma süreci tek celsede gerçekleşirken sürecin tamamlanması 1 ile 2 ay arasında değişir. Çekişmeli boşanma davasında ise delil sunulması, ön inceleme, sunulan delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi gibi birçok süreç bulunur. Bu da çekişmeli boşanma davalarının  karara çıkması için 2-3 yıl ve üst mahkemedeki aşamaları ile  birlikte 5-6 yıla kadar uzayabileceği anlamına gelir.

 

Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu olmamakla birlikte kişilerin hukuki destek alarak sürecin profesyonel şekilde gerçekleştirilmesi, özellikle çekişmeli boşanma davalarının uzun ve prosedürlere ihtiyaç duyması nedeniyle önemlidir. Anlaşmalı boşanma süreçlerinde de tarafların hak kaybına uğramaması adına hazırlanacak olan protokolün avukat tarafından hazırlanması ve dosyanın takibinin yapılması önerilir. Avukatlar, boşanma sürecinde vekili oldukları tarafın haklarını en iyi şekilde koruyarak taleplerin hukuka uygun şekilde dile getirilmesini, dava sürecinde delillerin toplanarak mahkemeye sunulmasını ve usulü işlemler ile duruşmaların takibini sağlar.

 

İZMİR CEZA AVUKATI

 

Avukatlık çalışmalarının büyük bölümünü ceza hukuku üzerinde gerçekleştiren ve bu konuda uzmanlaşan kişiler, toplum tarafından ceza avukatı olarak isimlendirilir. Ceza mevzuatında yetkin olan bu avukatlar, sanık müdafii olabilecekleri gibi, mağdur / şikayetçi vekili olarak da dosyada yer alabilirler.  Ceza avukatlarının temel görevi ise sanık müdafii ise adil şekilde yargılanmasını, suçsuz yere ceza almamasını ya da eğer suçlu olduğuna kanaat getirilir ise sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını sağlamaktır. Avukat eğer mağdur / şikayetçi vekili ise de delillerin toplanmasını ve suç işleyen kişinin cezalandırılması cezalandırılmasını sağlamaktır. 

 

Hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve satma, özel hayatın gizliliği, adam yaralama, cinsel suç ve saldırı, tehdit, basit dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret, iftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik suçlarının olduğu davalar, asliye ceza mahkemelerinde görülür.

 

izmir avukat - izmir ceza avukatı

 

İZMİR AĞIR CEZA AVUKATI

 

Yağma, kasten adam öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, taksirle ölüme neden olma, irtikap, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçları, uyuşturucu madde ticareti ve imali, on yıldan daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalardır. Devletin güvenliğini bozmaya teşebbüs eden, anayasal düzene ve milli savunmaya aykırı hareket eden kişiler de ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Ağır ceza avukatı ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda tarafların avukatlığını yapan kişidir. 

 

Ceza davalarında 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan sanıklar ve 18 yaşından küçükler için avukat zorunludur. Bu kişiler, eğer avukat tutmazlarsa baro avukat tayin eder. Avukatın zorunlu olduğu haller dışında, ceza davalarında avukat tutmak zorunda olmamakla birlikte kişinin savunmasını doğru şekilde yapabilmesi ve kişinin özgürlük hakkının elinden alınmaması için avukattan yardım alınması önemlidir.

 

izmir avukat - izmir ceza avukatı

 

İZMİR İŞ MAHKEMESİ AVUKATI

 

İşveren ile işçi arasındaki ilişkinin düzenlenmesini ve yaşanan sorunların çözülmesini ve ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsilini sağlayan avukatlar toplumda iş mahkemesi avukatı olarak bilinirler.  Yine işçinin sigorta primlerinin eksik ödenmesi, günlerinin eksik yatırılması gibi sebeplerle SGK nezdinde açılacak davalarda da müvekkillerini temsil ederler.

 

İş mahkemesi avukatları, işçi ile işverenlerinin haklarının korunmasına dair iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, iş sözleşmelerinin revize edilerek hukuka uygun şekilde düzenlenmesinde, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, yıllık ücretli izinleri ve bunun gibi tüm işçilik alacaklarının işverenden talep ve tahsil edilmesinde, iş arama izni ve doğum izinleri gibi yasal hakların işverenden talep edilmesinde, işe iade davalarında, iş kazası durumlarında (yaralanma ve maluliyet halinde işçinin iş göremezlik sürecine ilişkin maddi manevi tazminat talepleri, ölüm halinde ise destekten yoksun kalan kişilerin örneğin mirasçıların maddi ve manevi tazminat talepleri), eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacaklarında, işçi tazminatlarında ve sosyal güvenlik primlerinin takibinde tarafların haklarını korur.

 

İş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde iş sözleşmesinin fesih sürecinin avukat tarafından takibi önemlidir. Fesih sürecinin doğru işletilmemesi, usuli işlemlerde eksiklik bulunması halinde hem işçi hem de işverenin hakları zarar görebilir. Ayrıca iş davalarında arabuluculuk şartı getirilmiştir. Dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapılacak, taraflar bir araya gelerek taleplerini ileteceklerdir. Bu aşamada anlaşılmaması halinde arabulucu tarafından düzenlenen anlaşmama tutanağı ile birlikte dava açmak mümkün hale gelmektedir. İş Mahkemelerinde davalar, taleplere bağlı olarak 1 yıldan 3-4 yıla kadar sürebilir. Davanın karara bağlanması sonrasında üst mahkemeye başvuru aşaması da düşünüldüğünde işçinin alacağını tahsil etmesi 5-6 yılı bulabilmektedir. Bu nedenle arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlamak hem işçi için hem de işveren için önemlidir. Yine yargılama aşamasında da taraflar anlaşarak davanın daha kısa sürede bitmesini sağlayabilir.

 

izmir iş avukatı

 

İZMİR DENİZ TİCARETİ AVUKATI

 

Avukatlar tarafından verilen hizmetler arasında bulunan deniz ticareti hukuku danışmanlığı ve deniz ticareti avukatlığı, deniz ticareti hukuku konusunda meydana gelen sorunlarla ilgili çözümlere ulaşılmasını sağlar.

 

Deniz ticareti avukatı olarak belirtilen avukatlar, gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma, yükün hasarı, yardım ve kurtarma, çatma ve ihtilafların çözümü konusunda uzmandır. Bununla birlikte deniz ticareti avukatları ticari görüşmelerde taraf adına katılım gösterme, kaptanın personele olan sorumlulukları, sigortayla alakalı sorunlar, görevi kötüye kurtarma ve kaza hallerinde sorumluluklar konusunda temsil ve hukuki destek hizmeti verebilir.

 

İZMİR MİRAS AVUKATI

 

Miras ile ilgili bir davanın yürütülmesi ve davada temsil edilebilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştiren avukatlara toplumda miras avukatı ismi verilmektedir. Miras avukatı, kişilere kalan mirasın tespiti ve mirasçılar arasında taksimi ile mirastan mal kaçırma hallerinde mirasçıların haklarının korunması gibi konularda hizmet sunar. Ölen kişinin ardından mal paylaşımı yapıldığı sırada yaşanan ve yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan miras avukatları, birçok konuda hizmet verebilir.

 

izmir iş avukatı

 

*Miras avukatı miras bırakanın mirasçılarını gösteren mirasçılık belgesinin alınması işlemlerini gerçekleştirir.

 

*Miras avukatı, vasiyetname düzenleme konusunda destek verir.

*Mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanması ve mirasta mal paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılması, miras avukatının çalışmaları arasındadır.

*Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi ve miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi, miras avukatı tarafından gerçekleştirilir.

*Mirasçılık belgesinin iptali ve mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, miras avukatı tarafından yapılır.

*Mirasın reddi davasının açılması ve takibi ile muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları, miras avukatları tarafından üstlenilir.

*Saklı payın korunması davasının yürütülmesi ve ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi de miras avukatları tarafından yapılır.

*Mirasta iade davalarının yürütülmesi, tenkis davası açılması, vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptal davalarının açılması ile takibi de miras avukatları tarafından gerçekleştirilebilir.

 

Siz de İzmir avukat olarak sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Sizlerden Gelen Sorular

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Taraf ehliyeti olan herkesin mahkemede kendisini temsil etme hakkı bulunmaktadır ancak hukuki işlemlerin uzmanlık gerektirdiği açıktır. Bu nedenle kanun, tüzük, yönetmelikler, Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları nedeniyle hak kaybı yaşamamak için kişilerin ya da kurumların hukuki yardım alması önem taşır.

 

Hukuki konularda uzman kişilerden yardım almadan hareket etmek, kişilerin ve kurumların büyük zararlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Avukatlar, kişilerin ve kurumların ileride yaşayabileceği hukuki sorunların önlenmesini, mahkeme sürecinde ise emek, zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Mart ayında yapılacak olan düğünümüz korona nedeniyle iptal edildi. Paramızı geri alabilir miyiz?

Düğün ve nişan gibi etkinlikler için rezervasyon yaptıran ve bu esnada belirli bir kapora veren kişiler, koronavirüs salgını nedeniyle yaptıkları ödemeyi geri almayı talep edebilirler. Ödenen miktarın geri alınması tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri ile mümkün olmaktadır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukatın temsili için vekaletname nasıl çıkarılır?

Bir kişinin haklarının korunması ve temsil hakkını gerçekleştirmesi için avukata vekalet vermesi gerekir. Vekaletname, kişinin nüfus cüzdanı ya da pasaportuyla notere gitmesi ile çıkarılır. Vekaletnameler, yapılacak işe uygun olacak şekilde düzenlenebilir. Avukata verilecek vekaletnamede avukat bilgilerinin notere bildirilmesi gerekir.

 

Genel vekaletnamede ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin yer alıp almaması gibi taleplerin notere bildirilmesi önem taşır.

Eşimle uzun süredir geçinemiyoruz ve anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?

Anlaşmalı boşanma davaları, minimum 1 yıldan uzun süren evliliklerde, eşlerin boşanmak için anlaşma sağlaması ya da bir tarafın açtığı davanın diğer taraf tarafından kabul edilmesi halinde gerçekleştirilir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin bir protokol üzerinde anlaşma sağlaması ve bunu boşanma davasında mahkemeye sunması gerekir. Eşlerin boşanma davası sırasında boşanma yönündeki kararlılıkları dile getirmesi, anlaşmalı boşanma davalarının en önemli unsurudur. Protokol üzerinde anlaşma sağlanırsa ve taraflar boşanma konusundaki isteklerini mahkemeye bildirirse, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona erer. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Haftanın 5 günü 12-13 saat çalışıyorum fakat çalıştığı şirket mesai ücretlerimi vermiyor. İstifa edersem kıdem tazminatımı alabilir miyim?

İşçinin derhal ve kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belirli durumların gerçekleşmesi gerekir. İş Kanunu Madde 24'te belirlenen bu unsurlara göre mesai hakkını alamayan kişinin haklı sebeple sözleşmeyi feshetmesi mümkündür. İş yerinde mesai yapan ancak yasal mevzuata uygun şekilde mesai ücretini alamayan kişiler, ihbar süresini beklemeden sözleşmesini feshedebilir. İzmir avukatlık firmamız ile iletişime geçerek süreçle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kiracım 4 aydır kirasını ödemiyor. Bu kiracıyı evimden nasıl çıkarabilirim?

Kiracı ile mülk sahibinin arasındaki ilişkiyi düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nun 13. maddesi gereğinde kiracının kira bedelini, kira sözleşmesinde belirlenen tarihte ya da tarih aralığında ödemesi gerekir. Kirayı ödemekten kaçınan kiracı temerrüte düşer ve tahliye işlemleri için gerekli olan haklar ortaya çıkar. Mülk sahipleri, ödenmeyen kira ile ilgili icra takibi başlatır. Eğer süreç içinde borcun tamamı ödenmezse tahliye davası açılır. Kiracı borcunu ödese dahi bir yıl içinde ikinci defa kira ödememesi halinde yeniden tahliye davasıyla karşı karşıya kalabilir. Tahliye davalarıyla ilgili bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Merhaba eşimden şiddet görüyorum, uzaklaştırma kararı alabilir miyim?

Uzaklaştırma kararı; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un, şiddet mağdurları lehine sağlamış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirlerinden biridir. Kişinin uzaklaştırma tedbirinden faydalanması için karakola, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da Aile Mahkemesi'ne başvurması gerekir. Detaylı bilgi almak için İzmir Avukat hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Merhaba, bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Hakkımda haksız yere uyarma cezası verildi. İptali için dava açabilir miyim?

Hukuka aykırı bir idari işlemin idare mahkemesi tarafından iptal edilmesine yönelik dava türü iptal davasıdır. İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre iptal davaları idari işlem hakkında yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. İptal, idari işlemi bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırır. 

İzmir en iyi avukatı nasıl bulabilirim?

Toplumda "İzmir en iyi avukat" olarak bilinen ve bu şekilde ifade edilen avukatlar, avukatlık kanununa uygun şekilde davranan, müvekkillerinin haklarını koruyan ve müvekkillerinin taleplerini hukuka uygun şekilde dile getiren avukatlar olarak lanse edilir. Bununla birlikte "en iyi avukat" ifadesi doğru bir ifade değildir. Türkiye'de avukatlık yapan herkesin, avukatlık kanununa uygun şekilde müvekkillerine hizmet sunması gerekir.