İzmir işçi avukatı - iş hukuku - iş mahkemesi avukatı tavsiyeİzmir avukat olarak iş mahkemesi avukatı, işçi avukatı, iş kazası avukatı ve iş davası avukatı hizmeti sunuyoruz.


Bir işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini gerçekleştiren; işçilik ücretleri ve çalışma saatlerinin yasalara uygun şekilde düzenlenmesinden fesih sürecinin yönetilmesine, toplu iş sözleşmelerinden toplu işten çıkarılma süreçlerine kadar geniş alanda çalışan avukatlar, kişilerin ve kurumların hukuki danışmanlık sağlar. İş hukuku alanında ihtiyaç duyulan avukatlar, işçilerin ve işverenlerin haklarının savunulmasında rol oynar. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu iş mahkemelerinde gerçekleştiren ve yasalar çerçevesinde tarafların hak kaybının ortadan kaldırılmasını sağlayan avukatlar, toplumda “İzmir işçi avukatı”, “İzmir iş hukuku avukatı”, “İzmir iş davası avukatı”, “İzmir iş avukatı” olarak bilinirler.


İzmir iş hukuku avukatları, çalışmaları kapsamında taraflara birçok hizmet sunarken dava ve arabuluculuk süreçlerinin de yönetilmesini sağlar. İş mahkemesi avukatlarının gerçekleştirdiği çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

 

 • İşe iade davalarının açılmasında İzmir iş mahkemesi avukatları hizmet sunar.
 • Haklı fesih, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davalarında iş mahkemesi avukatları görev yapar.
 • Fazla mesai yapan ancak ücretini alamayan kişiler, İzmir iş mahkemesi avukatından hizmet alır.
 • İş kazalarında ve maddi - manevi tazminat süreçlerinde iş mahkemesi avukatları çalışma gerçekleştirir.
 • İzmir iş mahkemesi avukatı, hizmet tespit davasında ve kötü niyet tazminatı davasında gerçekleştirilecek çalışmaları üstlenir.
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında çalışma yapan iş mahkemesi avukatları, sürecin doğru şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanmasında iş mahkemesi avukatları hizmet verir.
 • İş sözleşmelerinin hazırlanmasında, özlük dosyalarının düzenlenmesinde ve şirket danışmanlıklarında İzmir iş mahkemesi avukatı çalışma gerçekleştirir.

Günümüzde en çok karşılaşılan davalardan biri olan iş davaları, özellikle bu tür dava süreçlerini birçok kez yöneten ve bu alanda uzmanlaşan avukatlar tarafından gerçekleştirilmesi ile kişilerin hak kayıplarının önüne geçilmekte, bu sayede kişilerin haklarını alabilmesi sağlanmaktadır.

 

Haklı Fesih Nedir?

 

İşçilerin ücretlerinin eksik ödenmesi ya da gününde ödenmemesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, ücretin SGK'ya eksik bildirilmesi ve elden ödeme, mobbing, yıllık izinlerin kullandırılmaması ve bunun gibi yasada belirtilen birtakım sebeplerle işçilerin kıdem tazminatlarını ve diğer tüm yasal haklarını alarak işten ayrılmaları sürecini kapsar. Sürecin doğru şekilde yönetilmesi, haklı fesih gerçekleştiren çalışanların haklarını alabilmesini sağlayarak herhangi bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçer. Kişilerin haklı fesih için gerekli sebepleri elinde bulundurmasına rağmen fesih işleminin hatalı şekilde yapılması, kişilerin dava aşamasında hak kaybına uğramasına ve mağduriyet yaşamasına sebep olabilir. İşten ayrılmak için haklı sebepleri olan kişiler, ihbar sürelerine uymadan derhal iş akdini feshedebilir. 

 

İzmir işçi avukatı - iş hukuku - iş mahkemesi avukatı tavsiye

 

Bir çalışanın haklı sebeple iş akdini feshedebilmesi için birçok farklı seçenek mevcuttur:

 

 • Bir çalışan, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi halinde bunu gerekçe göstererek haklı sebeple iş sözleşmesini feshedebilir.
 • Bir işçi, hak ettiği ücretin SGK’da eksik gösterilmesi halinde iş akdini haklı sebeple feshederek dava açabilir.
 • Zorunlu askerlik yapacak olan çalışanlar, bunu gerekçe göstererek iş akdini feshedebilir.
 • Evliliğin ardından 1 yıl içinde işten ayrılma kararı alan kişiler, haklı sebeple iş akdini feshederek tazminat kazanabilir.
 • Çalışanın ölümü nedeniyle iş akdi feshedilir ve kişinin yakınları kıdem tazminatı alabilir.
 • İş yerinde tacize uğrayan kişiler, iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir.
 • Ücretleri ödense dahi, muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmaya zorlanan çalışanlar, bunu gerekçe göstererek iş akdini feshedebilir.
 • Yıllık izin ve hafta sonu izni verilmeyen kişiler, bunu gerekçe göstererek haklı sebeple işten ayrılabilir.

 

İşe İade Davası Nedir?

 

İşçilerin en çok açtığı davalar arasında yer alan işe iade davaları, çalışanların haklı veya geçerli bir sebep belirtilmeden işten çıkarılması durumunda başvurabilecekleri bir dava türüdür. İşe iade davalarında işçinin işine iade edilmesi, eğer bu durum gerçekleşmeyecek ise 4 aylık boşa geçen sürenin ücreti ile 4 ile 8 ay arasında değişen işe başlatmama tazminatı (Toplamda 8 - 12 aylık brüt ücret) talep edilir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin, işten çıkarılmasının ardından 1 ay içinde arabuluculuğa başvurması gerekir. Arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşamaması halinde, iki hafta içinde davanın açılması zorunludur. Kişilerin arabulucuk sürecinin ardından başlayan iki haftalık süreçte davayı açmaması, davanın süresinde açılmaması nedeniyle reddine sebep olabilir. 

 

Bir çalışanın işe iade davası açabilmesi için iş yerinde çalışan personel sayısının minimum 30 olması, bunun yanı sıra kişinin iş yerinde en az 6 ay boyunca çalışması gerekir. İşten çıkarılan kişiye kıdem ya da ihbar tazminatının ödenmesi, işe iade davası açmasının önünde herhangi bir engel oluşturmaz. Bu kişiler, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı almasının ardından işe iade talebinde bulunabilir.

 

Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

 

Bir çalışanın aynı iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışması, kişinin kıdem tazminatı kazanmasını sağlar. Bu kişiler, belirli koşulların gerçekleşmesi ile kıdem alacağını şirketten tahsil eder. Bir çalışanın kıdem tazminatının hesaplanmasında net ücret değil brüt ücret dikkate alınır. Kişiler haklı veya geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılmasının yanı sıra haklı nedenlerle sözleşmeyi kendisi feshetmesi halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Haklı sebep ileri sürmeksizin istifa eden kişiler ise kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı davası açacak olan kişilerin 5 yıl içinde bu davayı açması gerekir. 5 yılın ardından açılacak olan kıdem tazminatı davaları, zaman aşımı nedeniyle reddedilir.

 

İhbar Tazminatı Davası Nedir?

 

Bir çalışanın işten ayrılma talebini bildirdiği tarih ile işten ayrılacağı tarih arasında geçen süreye ihbar süresi ismi verilir. Bununla birlikte işverenin, işten çıkaracağı işçiye kararı tebliğ etmesinin ardından bu süre dikkate alınır. İki tarafın işten ayrılma konusunda beyanda bulunmasının ardından işçi ve işverenin bu süreye uyması ya da bu süreye uymaması halinde ihbar tazminatını ödemesi gerekir. 

 

Fazla Mesai Davası Nedir?

 

İş Kanunu’na göre bir çalışanın 45 saati aşan çalışmaları, fazla çalışma olarak nitelendirilir. Bu kişilerin 45 saati aşan her çalışma saati, işçiye 1,5 saat mesai ücreti olarak ödenmelidir. Fazla mesaileri hukuka uygun şekilde ödenmeyen çalışanlar, bu sebeple işten haklı sebep gerekçe göstererek ayrılabilir ve kıdem tazminatı ile fazla mesai ücretlerini talep edebilir. Fazla mesai davalarında puantaj kayıtları, işyerlerine giriş - çıkış listeleri, aynı iş yerinde çalışan işçilerin tanık olarak beyanları dikkate alınır. Sürecin sonunda mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak kişinin fazla mesaiye hak kazanıp kazanmadığı konusunda karar verir.

 

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

 

Bir çalışanın sigortasız çalıştırılması, sigortasında eksik günlerin olması, sigorta primlerinin çalışanın gerçek ücreti üzerinden ödenmemesi gibi durumlar, hizmet tespiti davalarının açılma sebepleridir. Bu davaların sonucunda çalışanlar direkt olarak gelir elde edemeyecek ancak gelecek dönemde yaşaması söz konusu olan hak kayıplarının önüne geçebilecektir. Davanın sonucunda eğer işveren kusurlu bulunursa işveren işçinin sigorta primlerini SGK’ya ödeyecek, bu sayede kişi gelecekte sigorta primleri nedeniyle sorun yaşamayacaktır.

 

İş Kazaları Davaları Nedir?

 

Ülkemizde en çok karşılaşılan olumsuzluklar arasında bulunan iş kazaları, beraberinde açılan davaları da getirir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerindeki aksaklıkların ortaya çıkardığı bu süreçler, kişilerin gelecekteki hayatını en çok etkileyen durumlar arasında yer alır. İş yerinde yaşanan kazalar nedeniyle çalışanlar, işverenin kazada kusuru bulunması halinde maddi manevi tazminat almaya hak kazanmaktadır. İşverenler ise işçilere tazminat ödemenin yanında ceza davalarıyla da karşı karşıya kalır. İzmir iş mahkemesi avukatı, bu tür süreçlerin hukuka uygun şekilde yürütülmesini, bu sayede hak kayıplarının da önlenmesini  sağlar.

 

İzmir işçi avukatı - iş hukuku - iş mahkemesi avukatı tavsiye

 

İşçilik Alacakları Davası Nedir?

 

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, prim ve ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri, fazla mesai ücretleri ve buna benzer alacakların tamamına işçilik alacakları ismi verilir. İşçinin iş yerinde çalışmasından kaynaklanan bu ücretler, işveren tarafından ödenmemesi halinde işçilik alacakları davası açılır. Bu alacakların süresinde ödenmemesi ve işçinin mağdur olması, çalışanların haklı sebeple iş akdinin feshedebilmesine olanak sağlar. Bu tür süreçlerde hak kayıplarının yaşanmaması ve kişilerin hukuki destek alabilmesi, İzmir iş mahkemesi avukatı tarafından sağlanır.

 

İşçilik alacakları davası açmayı düşünen kişilerin 2018 yılı öncesinde işten ayrılması halinde 10 yıl içinde, 2018 yılından sonra işten ayrılması halinde 5 yıllık süresi bulunmaktadır. Bu süreler içinde açılmayan davalar, davaların zaman aşımı nedeniyle reddedilmesine neden olabilir.

 

Şirket Avukatlığı - İş Hukuku Danışmanlığı Nedir?

 

İş mahkemesi avukatları, işçilerin yanı sıra işverenlerin haklarının korunmasında da görev yapabilir. İşverenler ile işçilerin arasında imzalanacak olan sözleşmeler, fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izinler ile ilgili belgeler, çalışanların devamsızlık tutanakları, ihtarların ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi gibi birçok çalışma, şirket avukatları tarafından gerçekleştirilebilir. İşveren ile işçi arasındaki sözleşmelerin feshedilmesi, işçiler ile işverenler arasında yapılacak olan anlaşmaların hukuki olarak düzenlenmeleri de avukatların görevleri arasında bulunur. İş sağlığı ve güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, verbis sistemine kayıt ve buna benzer tüm çalışmalar, iş mahkemesi avukatları tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

İş Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

 

İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan bu olumsuzlukların ardından açılan davalarda hedef süre olarak 540 gün belirlenmiştir. Bu süreç, istinaf ve yargıtay aşamalarını içermez. Bununla birlikte tebligat süreleri, keşifler, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporu gibi süreçler, davanın süresini değiştirebilir. Bununla birlikte ortalama olarak iş mahkemesi davalarının 4 ile 20 ay arasında sonuçlanması beklenir. İstinaf ve yargıtay süresi ile birlikte iş mahkemeleri davalarının 3 ile 4 yıl arasında kesinleşeceği tahmin edilir.

 

İzmir iş mahkemesi avukatı ücretleri

 

İzmir’de iş mahkemesi avukatı arayan, İzmir işçi avukatı ve İzmir iş avukatı arayışlarını sürdüren kişilerin en çok merak ettiği konular arasında da “İzmir iş mahkemesi avukatı ücretleri” bulunuyor. İzmir iş mahkemesi avukatları ücretleri, sürecin gidişatına göre değişkenlik gösteriyor. Arabuluculuk süreçleri ile sonuçlanan davalar, daha kısa sürede biteceği için İzmir iş mahkemesi avukatı ücreti de alt seviyede kalıyor. İş mahkemesinde açılacak davada ise süreç daha uzun olacağı ve avukatların bu süreçte kanıt toplayarak araştırma yapmasına ihtiyaç duyulacağı için İzmir iş mahkemesi avukatı ücreti de yükseliş gösteriyor.

 

İzmir işçi avukatı - iş hukuku - iş mahkemesi avukatı tavsiye

 

İzmir işçi avukatı - iş hukuku - iş mahkemesi avukatı

 

İzmir’de iş mahkemesinde dava açmayı ya da haklarını öğrenmeyi isteyen kişilerin en çok araştırdığı konular arasında da “İzmir iş hukuku avukatı”, İzmir iş kazası avukatı”, “İzmir iş davası avukatı” ve “İzmir iş avukatı tavsiye” gibi ifadeler bulunuyor. Bu araştırmaları yapan kişiler, çalışma süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamak için araştırma gerçekleştiriyor.

 

İzmir işçi avukatı, İzmir iş avukatı, İzmir iş hukuku avukatı ve İzmir iş mahkemesi avukatı olarak çalışmalarımızı sürdürüyor, kişilerin ve kurumların yaşaması muhtemel sorunların önüne geçerek hak kayıplarını önlüyoruz. Siz de İzmir işçi avukatı, İzmir iş avukatı ve İzmir iş mahkemesi avukatı hizmetlerimizden faydalanmak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bizimle iletişime geçebilir, yapacağımız görüşmenin ardından çalışmalarımızla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

 

İzmir iş mahkemesi avukatı hangi davalara bakabilir?

 

İş mahkemesi avukatları birçok konuya bakabilir. Haksız bir şekilde işten çıkarmalar söz konusuysa avukatlar bunun hakkında dava açabilir ve işlem yapabilir. Bunu yanı sıra iş yerinde sürekli olarak psikolojik şiddet gören kişiler avukatlara başvurabilir. İşçilik haklarının bir türlü kullandırılmaması gibi konularda avukatlar kişilere hizmet verebilir.

 

Bunun yanı sıra işverene kesilen para cezaları konusunda da işlemler yapılabilir. İş davalarında avukatlarla birlikte işlem yapmadan önce konusunda uzman olan avukatlardan hizmet almak gerekir. Avukatlar bunun gibi konularda arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamazsa dava açabilmektedir. Avukatlar bunun gibi davalarda duruşmaları takip eder ve açılan davaya cevap verir. Bununla birlikte dava dosyasındaki gelişmeleri takip eder. Davanın sonuçlanmasının ardından karara karşı üst mahkemeye başvurabilir.  İş davası avukatları, müvekkillerinin isteği halinde iş sözleşmesinin hazırlanması gibi konularda da hizmet verebilir. Avukatlar aynı zamanda iş hukukuyla alakalı kişilere danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kişiler aklına gelebilecek tüm sorularını avukatlara yönelterek danışmanlık hizmeti alabilir.

 

İzmir iş mahkemesi avukatı zorunlu mu?

 

Diğer hukuk alanlarında olduğu gibi iş hukukunda da mevzuatlara ve Yargıtay kararlarına hakim olmak gerekir. Bu nedenle emsal kararları ve sürekli değişen yasaları takip eden avukatlara ihtiyaç vardır. Yasaya hakim olan avukatlardan hizmet alınması ve işlemlerin avukatlar tarafından ilerletilmesi oldukça önem taşır. Kişiler uğramış olduğu haksızlık konusunda nelerin talep edilmesi gerektiğini tam olarak bilemeyebilir. Ayrıca açılan davanın sürekli olarak takip edilmesi, yasal sürelerin doğru şekilde takip edilmesi ve delillerin toplanması gerekmektedir. Bu nedenle iş mahkemesi avukatı ile süreci yürütmek hak kaybını engeller.

 

Kişiler dava dilekçesinde belirtmiş olduğu durumları ispatlamak durumundadır. Aksi halde açılan dava kaybedilebilir. İş hukuku avukatına başvurarak bunun gibi adımları başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz. 

 

Bizimle iletişime geçmek için “AVUKATA SOR” ya da “İLETİŞİM” sayfalarını kullanabilir, talebinize uygun yanıt alabilirsiniz. Bizimle WhatsApp üzerinden iletişim kurabilir, aklınıza takılan sorulara yanıt alabilirsiniz. İzmir Avukat olarak, size UZMANLIKLARIMIZ çerçevesinde bilgi vermekten memnuniyet duyacağız.