Kategori arşivi: Uncategorized

İzmir Miras Davaları Avukatı

İzmir Miras Hukuku Davaları
Miras Hukuku, vefat eden kişinin mal varlığının akıbetini inceleyen, özel hukukun bir alt dalıdır. Bu kapsamda mürisin mal varlığı hakkında ölüme bağlı tasarruflarla(vasiyetname, miras sözleşmesi) nasıl işlemler yapabileceğini ve mirasçılar arasında mirasın nasıl dağıtılacağı gibi hükümleri düzenler. Büromuz Müris Muvaazası ve Denkleştirme davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan her davada müvekkillerine gerektiğinde sulh edici gerektiğinde icra edici faydacı hizmetler sunmaktadır.

İzmir miras hukuku davaları ve avukatlık ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak çözüm odaklı yardım alabilirsiniz.

İzmir İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku
İş Hukuku, İşçi-İşveren ilişkilerini inceleyen sözleşmeler hukukunun bir alt dalıdır. Bu kapsamda iş sözleşmelerinin, taraflara hangi yükümlülükler yüklediğini ve hangi haklar tanıdığını temel şartlarıyla düzenleyen bir hukuk dalıdır, diyebiliriz. İş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çözümlenir. İş Hukukundan kaynaklanan en önemli davalar tabii ki de işçilik alacakları davalarıdır. Bu kapsamda iş sözleşmesine bağlı olarak işçilerin hak ettiği vefakat alamadıkları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücrtleri, ücretli izin hakları ve buna benzer işçilik alacaklarının tahsili için açılan davalara işçilik alacakları davaları denmektedir. Büromuz işçilik alacakları davaları başta olmak üzere, iş sözlemelerinin ve ön sözleşmelerin hazırlanması gibi konularda da hizmet vermektedir.

İzmir İş Hukuk Davalarınız ve Avukat İhtiyaçlarınız Bize Ulaşabilirsiniz.

İzmir Sosyal Güvenlik Avukatı

İzmir Sosyal Güvenlik Hukuku Konusunda sizlere yardımcı olmaya hazırız.
Sosyal Güvenlik Hukuku, sosyal devletin bir ödevi olan sosyal sigorta hizmetinin, kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku’nun bir alt dalı olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan çok fazla sayıda uyuşmazlık bulunmaktadır. Bireyler tarafından kuralları en fazla ihlal edilen kanunlardan biri de 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’dur. Büromuz özellikle sigortalılık hizmetinin tespiti davası, sahte sigortadan kaynaklanan davalar(emekliliğin iptali, hizmetin tespiti vb.) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılan davalar başta olmak üzere Sosyal Güvenlik Hukuku bağlamında açılacak davalarda hizmet vemektedir. Bu kapsamda gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak idari yollarla sorunların çözülmesi bu yolun sonuçsuz kalması durumunda dava yoluyla sorunların giderilmesi temel prensibimizdir.

İzmir Sosyal Güvenlik Hukuk Davaları ve Avukat İzmir İhtiyaçlarınız için Bize Ulaşabilirsiniz.

İzmir Tüketici Hukuk Avukatı

Tüketici Hukuku
Tüketici hukuku, özel hukuk dalları arasında yer alan aslında “sözleşmeler hukuku” içerisinden, bir tarafı(tüketiciyi) daha çok korumak maksadıyla üremiş bir hukuk dalıdır. 21.yüzyılda tüketiciler, satıcı firmalar karşısında hukuksal olarak çok zayıf kalmış, adeta hakları sömürülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla devlet, satıcılar karşısında zayıflayan ve yalnız kalan bireyi korumak amacıyla, sözleşmeler hukukunun bazı kurallarını, tüketici lehine esneterek tüketici hukukunu oluşturmuştur. Bu kapsamda tüketiciler lehine olarak bankalara,büyük şirketlere ve sigorta şirketlerine davalar açılmaya başlanmıştır. Büromuz kurulduğu günden bu yana tüketici hukuku dalında, tüketici bazlı etkin ve faydacı hizmet vermektedir

İzmir’de Tüketici Huku Davaları ve izmir avukat İhtiyaçlarınız İçin Bizi Arayabilirsin

İzmir En İyi Avukatlar

İzmir İyi Avukat Nasıl Bulunur

Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de iyisi, kötüsü, daha iyisi, daha kötüsü olabilir. Peki avukatlara nasıl ulaşılabilir, nasıl değerlendirebilinir, nasıl ulaşılabilir? Aklımıza gelen bazı yöntemleri değerlendirdik.

İzmir Tanıdık vasıtasıyla avukat bulma

Bu daha önce bir davasını avukata vermiş bir yakınımızın ya da hiç dava tecrübesi olmamış bir yakınımızın tavsiyesi ile olabilir. Bir davasını vermemiş ise bu avukatın ancak şahsiyeti, güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olması mümkündür. Ancak işinde nasıl olduğu konusunda bu avukatın kendisinden ya da çevresinden duyabilecekleri dışında bir bilgisi olamaz. Kendisinden duyacakları da çevresinden duyacakları da güvenilirlik bakımından çok kuvvetli olmayacaktır.

Daha önce davasını vermiş ise o zaman biraz daha fazla fikir sahibi olabilir. Ancak yine de güvenir bir bilgi olmayacaktır. Davasını kazanmışsa iyi avukat, davasını kaybetmişse kötü avukat şeklinde yapılabilecek bir değerlendirmenin her zaman doğru olması mümkün olmaz. Örneğin davasını kazanmış olabilir ancak normale göre daha uzun zamanda, daha fazla masrafla ve daha az kazanımla ( mesela daha az bir tazminatı üstelik düşük faizle kazanmış olabilir ) kazanmıştır. Kazanılamayan davada ise daha fazla kayıptan kurtarılmış olunabilir ya da baştan bu ihtimal karşısında yereli uyarıyı yapmış olabilir ya da sizin bulamadığınız, temin edemediğiniz bazı deliller buna sebep olmuş olabilir.

Tabelaya bakarak avukat bulma

Bu tür bir arayış, işi tamamen şansa bırakmak olacaktır. Hakkında hiçbir referans alınmadan sadece yüzyüze bir görüşme neticesinde fikir edinmek diğer yöntemlere göre oldukça yetersiz bir yöntem olacaktır.

Adliye yakınından avukat bulma

Kimileri, adliye yakınında bürosu olan avukatın o adliye ile ilişkilerinin iyi olabileceğini ve “ iş bitirebileceğini ” düşünebilir. Bu düşünceye katılmak mümkün değildir. Öncelikle sık görüşmek, iyi ilişki kurmakla dava kazanılmaz. Bunu belirttikten sonra açıklamalarımıza devam edelim. Adliye ile ilişkinin sıklığı ise önemli olan, adliyede çok fazla işi olup da bürosu adliyeden çeşitli sebeplerden ( adliye bölgesi iyi olmadığı için, evine uzak olduğu için vs. )dolayı uzak olabilecek avukatlar olabilir. Kaldı ki özellikle İstanbul’ da artık birçok ilçe adliyesi tek bir binada toplanmaktadır. Böyle büyük bir adliyenin etrafında birçok avukat bürosu olacaktır. Her birinin de yakınlık nedeni ile iyi ilişkiler içinde olabileceğini düşünmek doğru olmaz.

izmir avukat, avukat izmir

İzmir Tazminat Avukatı

İzmir Tazminat Dava Hukuku Hakkında Yazımız.

Tazminat Nedir?
Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır. Kişilik hakları saldıraya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi bir kayba uğranması durumunda maddi tazminat almak adına dava açılabilmektedir.
Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından tazminat davalarında esas unsur mağduriyet durumunun giderilmesidir. Bu noktada tazminat davasını açacak bireyin mağduriyetinin ispat edilmesi gerekir. Tazminat davası açmak istiyorum diyen kişiler açısından bilinmesi gereken bir diğer konu ise, tazminat davasının nereye açılacağı konusudur.
Tazminat Davası Nerede Açılır?
Tazminat davalarında davanın açılacağı yetkili mahkeme haksız fiilin gerçekleştiği yerde bulunan bölge mahkemesi olmaktadır. Bu noktada istenilen yerde tazminat davasının açılması mümkün değildir. O nedenle tazminat davasını açacak kişilerin burada yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri, açılacak olan tazminat davasının sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından oldukça önemli bir husustur.
Tazminat Davası Türleri Nelerdir?
Tazminat Davaları haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat türleri bulunmaktadır. Bireyler bu hususta boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle açılacak manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira nedeniyle açılan tazminat davaları, haksız tutuklama nedeniyle açılacak tazminat davası, iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası…. gibi sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları çeşitleri bulunur.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Hukuku Davası Hakkında Önemli Açıklamalar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler Yapılmalıdır?

Çiftler anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vererek boşanma davasını açabilirler.
Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz kısa sürede tamamlanır.
Boşanma nedeni ispatlanmış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir.
Boşanma davası başlamadan yada boşanma davası görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman yada psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

İzlenilmesi gereken yol:

Boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.
Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.
Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

İzmir Ceza Avukatı

İzmir Ağır ceza avukatı, mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de avukatlıkta uzmanlık veya branşlaşma mevcut değildir. Buna rağmen ağır ceza mahkemesinde görülen ceza davalarına giren avukatlara halk arasında ağır ceza avukatı denilmektedir. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar için de bu deyimin kullanıldığı görülmektedir. Biz de makalemizde halk arasında kullanılan biçimiyle ağır ceza avukatı kavramını kullanmayı tercih edeceğiz.

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Savunma faaliyeti, bir kişiye suç isnadı yapılmasıyla başlar. Ceza avukatının temel görevi de suç isnadıyla karşılaşan kişileri savunmaktır. Savunma faaliyeti hem maddi gerçeğin doğru bir şekilde ortaya konulmasını hem kişilerin savunma hakkını güvenceleyerek ceza muhakemesinin önemli bir parçası olarak işlev görür.

İddianame yargılanan kişiye karşı iddiaların derli toplu ortaya konulduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafından mahkemeye verilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde dava süreci başlar. Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatmalıdır.

Ağır ceza avukatı savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti, hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluştuğunu ispat etme faaliyetidir. Suç vasfını doğru tespit etmek, suç vasfına ve unsurlarına göre yerinde bir savunma yapmak çok önemlidir. Avukat, savunma işlevini yerine getirirken savunmanın çerçevesini suç vasfının özelliklerine göre belirlemelidir.