Aylık arşivler: Şubat 2017

İzmir En İyi Avukatlar

İzmir İyi Avukat Nasıl Bulunur

Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de iyisi, kötüsü, daha iyisi, daha kötüsü olabilir. Peki avukatlara nasıl ulaşılabilir, nasıl değerlendirebilinir, nasıl ulaşılabilir? Aklımıza gelen bazı yöntemleri değerlendirdik.

İzmir Tanıdık vasıtasıyla avukat bulma

Bu daha önce bir davasını avukata vermiş bir yakınımızın ya da hiç dava tecrübesi olmamış bir yakınımızın tavsiyesi ile olabilir. Bir davasını vermemiş ise bu avukatın ancak şahsiyeti, güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olması mümkündür. Ancak işinde nasıl olduğu konusunda bu avukatın kendisinden ya da çevresinden duyabilecekleri dışında bir bilgisi olamaz. Kendisinden duyacakları da çevresinden duyacakları da güvenilirlik bakımından çok kuvvetli olmayacaktır.

Daha önce davasını vermiş ise o zaman biraz daha fazla fikir sahibi olabilir. Ancak yine de güvenir bir bilgi olmayacaktır. Davasını kazanmışsa iyi avukat, davasını kaybetmişse kötü avukat şeklinde yapılabilecek bir değerlendirmenin her zaman doğru olması mümkün olmaz. Örneğin davasını kazanmış olabilir ancak normale göre daha uzun zamanda, daha fazla masrafla ve daha az kazanımla ( mesela daha az bir tazminatı üstelik düşük faizle kazanmış olabilir ) kazanmıştır. Kazanılamayan davada ise daha fazla kayıptan kurtarılmış olunabilir ya da baştan bu ihtimal karşısında yereli uyarıyı yapmış olabilir ya da sizin bulamadığınız, temin edemediğiniz bazı deliller buna sebep olmuş olabilir.

Tabelaya bakarak avukat bulma

Bu tür bir arayış, işi tamamen şansa bırakmak olacaktır. Hakkında hiçbir referans alınmadan sadece yüzyüze bir görüşme neticesinde fikir edinmek diğer yöntemlere göre oldukça yetersiz bir yöntem olacaktır.

Adliye yakınından avukat bulma

Kimileri, adliye yakınında bürosu olan avukatın o adliye ile ilişkilerinin iyi olabileceğini ve “ iş bitirebileceğini ” düşünebilir. Bu düşünceye katılmak mümkün değildir. Öncelikle sık görüşmek, iyi ilişki kurmakla dava kazanılmaz. Bunu belirttikten sonra açıklamalarımıza devam edelim. Adliye ile ilişkinin sıklığı ise önemli olan, adliyede çok fazla işi olup da bürosu adliyeden çeşitli sebeplerden ( adliye bölgesi iyi olmadığı için, evine uzak olduğu için vs. )dolayı uzak olabilecek avukatlar olabilir. Kaldı ki özellikle İstanbul’ da artık birçok ilçe adliyesi tek bir binada toplanmaktadır. Böyle büyük bir adliyenin etrafında birçok avukat bürosu olacaktır. Her birinin de yakınlık nedeni ile iyi ilişkiler içinde olabileceğini düşünmek doğru olmaz.

izmir avukat, avukat izmir

İzmir Tazminat Avukatı

İzmir Tazminat Dava Hukuku Hakkında Yazımız.

Tazminat Nedir?
Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır. Kişilik hakları saldıraya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi bir kayba uğranması durumunda maddi tazminat almak adına dava açılabilmektedir.
Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından tazminat davalarında esas unsur mağduriyet durumunun giderilmesidir. Bu noktada tazminat davasını açacak bireyin mağduriyetinin ispat edilmesi gerekir. Tazminat davası açmak istiyorum diyen kişiler açısından bilinmesi gereken bir diğer konu ise, tazminat davasının nereye açılacağı konusudur.
Tazminat Davası Nerede Açılır?
Tazminat davalarında davanın açılacağı yetkili mahkeme haksız fiilin gerçekleştiği yerde bulunan bölge mahkemesi olmaktadır. Bu noktada istenilen yerde tazminat davasının açılması mümkün değildir. O nedenle tazminat davasını açacak kişilerin burada yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri, açılacak olan tazminat davasının sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından oldukça önemli bir husustur.
Tazminat Davası Türleri Nelerdir?
Tazminat Davaları haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat türleri bulunmaktadır. Bireyler bu hususta boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle açılacak manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira nedeniyle açılan tazminat davaları, haksız tutuklama nedeniyle açılacak tazminat davası, iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası…. gibi sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları çeşitleri bulunur.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Hukuku Davası Hakkında Önemli Açıklamalar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler Yapılmalıdır?

Çiftler anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vererek boşanma davasını açabilirler.
Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz kısa sürede tamamlanır.
Boşanma nedeni ispatlanmış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir.
Boşanma davası başlamadan yada boşanma davası görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman yada psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

İzlenilmesi gereken yol:

Boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.
Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.
Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

İzmir Ceza Avukatı

İzmir Ağır ceza avukatı, mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de avukatlıkta uzmanlık veya branşlaşma mevcut değildir. Buna rağmen ağır ceza mahkemesinde görülen ceza davalarına giren avukatlara halk arasında ağır ceza avukatı denilmektedir. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar için de bu deyimin kullanıldığı görülmektedir. Biz de makalemizde halk arasında kullanılan biçimiyle ağır ceza avukatı kavramını kullanmayı tercih edeceğiz.

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Savunma faaliyeti, bir kişiye suç isnadı yapılmasıyla başlar. Ceza avukatının temel görevi de suç isnadıyla karşılaşan kişileri savunmaktır. Savunma faaliyeti hem maddi gerçeğin doğru bir şekilde ortaya konulmasını hem kişilerin savunma hakkını güvenceleyerek ceza muhakemesinin önemli bir parçası olarak işlev görür.

İddianame yargılanan kişiye karşı iddiaların derli toplu ortaya konulduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafından mahkemeye verilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde dava süreci başlar. Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatmalıdır.

Ağır ceza avukatı savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti, hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluştuğunu ispat etme faaliyetidir. Suç vasfını doğru tespit etmek, suç vasfına ve unsurlarına göre yerinde bir savunma yapmak çok önemlidir. Avukat, savunma işlevini yerine getirirken savunmanın çerçevesini suç vasfının özelliklerine göre belirlemelidir.