Buca Avukat

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin hukuka ve yasaya bağlı olarak savunmalarını gerçekleştiren, temsillerini üstlenen ve bu kişilere hukuki destek sağlayan kişilere avukat adı verilir. Avukatlar, açılan ya da açılacak olan davaları takip ederek gereken işlemleri yürütürler. Avukatlar, kendilerine başvuran kişileri hukuki destek sağlayarak süreçle ilgili detaylı bilgilendirir. İki taraf arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde görev yapabilen avukatlar, bu tür sorunların en aza indirilmesi için gerekli olan hukuki tedbirleri de alır.. İki taraf arasında gerçekleştirilecek olan anlaşmaların ve sözleşmelerin hazırlanmasını üstlenen avukatlar, oluşturulan anlaşma ve sözleşmelerin de hukuki temeller esas alınarak hazırlanmasını sağlar.

 

Avukatlar, avukatlık kanununa bağlıdır. Avukatlık kanununa göre avukatlar herhangi bir konuda branşlaşamaz. Bununla beraber toplumda boşanma avukatı, ceza avukatı, iş mahkemesi avukatı, ağır ceza avukatı gibi ifadeler, bir avukatın daha çok hangi davaları üstlendiği ve o alanlarda uzmanlaştığını belirtmek için belirtilir. Ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, vergi hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku, hukukun alt dalları arasında yer alıyor. Avukatlar, üstlendikleri davalar bakımından müvekkilleri tarafından boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı gibi adlandırılabiliyor.

 

Buca boşanma avukatı

 

Avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarını, çekişmeli boşanma davalarını, boşanma sonucunda gerçekleştirilecek mal paylaşımlarını, evlilik sözleşmelerinin hazırlanmasını, maddi ve manevi tazminat davaları süreçlerinin yürütülmesini, eğer çocuk varsa çocuğun velayetleriyle ilgili süreçlerin yürütülmesini sağlıyor.

 

Günümüzde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılıyor. Eğer iki taraf boşanma konusunda ya da boşanma sonrası elde edilecek haklar konusunda anlaşma sağlayamıyorsa, süreç çekişmeli boşanma davasına doğru gidiyor. Bir evliliğin çekişmeli boşanma davasına dönmesinde en çok karşılaşılan sebepler arasında destek, tazminat ve velayet gibi konular bulunuyor.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre daha çabuk biter. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma ve boşanma sonrası elde edilecek haklar konusunda anlaşma sağlanır. Mahkeme, boşanma kararını iki tarafın imzaladığı protokolü göz önünde bulundurarak verir. Bir anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Sürecin tamamlanması 1 ile 2 ay arasında değişir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç daha uzundur. İki tarafın delil sunması, ön inceleme, sunulacak olan delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, karar aşaması, üst mahkeme aşaması gibi durumlar, boşanma davalarının 5-6 yıla kadar uzamasına sebep olabilir.

 

Günümüzde boşanmanın sebepleri arasında geçimsizlik, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüğünün ihlal edilmesi, hayata kast, onur kırıcı davranış, zina, suç işleme, terk ve akıl hastalığı yer alıyor. Bu tür durumların ortaya çıkmasından taraflar boşanmayı seçebiliyor.

 

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu mu?

 

Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yok. Bununla birlikte kişilerin haklarının tam anlamıyla korunabilmesi, kişilerin hukuki destek alabilmesi ve sürecin profesyonel şekilde yönetilebilmesi için avukata ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında prosedürlerin olması ve davaların uzaması, avukatların önemini artırıyor. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında imzalanacak olan protokollerin hazırlanması ve dosya takiplerinin yapılması, kişilerin taleplerini hukuka uygun şekilde dile getirmesi, dava sürecinde hukuki olarak geçerli olan delillerin toplanması ve duruşmaların takibi, avukatlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle avukatlar, boşanma davalarında taraflarının haklarını korumuş oluyor.

 

Buca iş, işçi, iş mahkemesi avukatı

 

Ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsilinde, sigorta primlerinin eksik ödenmesinde, SGK nezdinde açılacak davalarda, kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık ücret izinleri gibi taleplerde, doğum izninde, manevi - maddi tazminat taleplerinde, işçi tazminatlarında Buca iş mahkemesi avukatı olarak bilinen avukatlar görev alır.

İş mahkemesi davalarında bir kişinin avukat tutması zorunlu değildir ancak haklarının korunabilmesi için avukat tutulması tavsiye edilir. İş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde iş sözleşmesinin fesih sürecinin avukat tarafından takip edilmesi, usuli işlemlerde eksiklik yapılmaması ve sürecin doğru biçimde yürütülmesi, hak kayıplarının önüne geçmektedir. İş davalarında arabuluculuk şartının getirilmesi, iki tarafın da dava süreci öncesinde bir araya gelerek taleplerini bildirmesinin yolunu açmıştır.

 

Buca ceza avukatı

 

Buca ceza avukatı kapsamında hizmet veren avukatlar, eğer sanık müdafii ise adil şekilde yargılanmasını sağlar, kişinin suçsuz yere ceza almamasını ve eğer suçlu olduğuna kanaat getirirse sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını amaçlar. Böylece sanığın hak ettiğinden fazla ceza almasını önler. Avukat eğer mağdur ya da şikayetçi vekili ise sanığın cezalandırılması için gereken delillerin toplanmasını sağlar ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çabalar.

 

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında hırsızlık, uyuşturucu madde satma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, yaralama, cinsel suç ve cinsel saldırı, tehdit, basit dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret, iftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik davaları yer alır.

 

Buca ağır ceza avukatı

 

Ağır ceza mahkemelerinde yağma, kasten adam öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, taksirle ölüme neden olma, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve buna benzer suçlar konu edilir.

 

Eğer ceza davalarında kişi 5 yıldan fazla hapis cezası aldıysa ya da sanık 18 yaşından küçükse, avukat tutulma zorunluluğu bulunur. Eğer sanık avukat tutmazsa, baro tarafından avukat tayin edilir. Avukatın zorunlu olduğu haller dışında avukat tutulması zorunluluk değildir.

 

Buca miras avukatı

 

Buca miras avukatları, kişilere kalan mirasın tespit edilmesinde ve mirasçılar arasında bu mirasın bölünmesinde, mirastan mal kaçırma gibi hallerde mirasçıların haklarının muhafaza edilmesinde görev alır. Ölen kişinin ardından mal paylaşımı yapıldığı sırada yaşanması muhtemel problemlerin çözülmesinde miras avukatları hizmet verir.