Bornova Avukat - Bornova Boşanma Avukatı - Bornova Hukuk Bürosu

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin yasaya ve hukuka bağlı kalarak savunmalarını yapan, temsillerini üstlenen ve bu kişilere hukuki destek sağlayan kişilere avukat denir.

 

Avukatlar, açılan ya da açılacak davaları takip ederek gerekli olan işlemleri yürütürler. Avukatlar, kendilerine danışan kişileri hukuki destek sağlayarak süreçle ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirir. İki taraf arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görev alan avukatlar, bu tür sorunların en aza indirilmesi için gereken hukuki tedbirleri de alır.. İki taraf arasında yapılacak olan anlaşmaların ve sözleşmelerin hazırlanmasını üstlenen avukatlar, yapılan anlaşma ve sözleşmelerin de hukuki temeller esas alınarak hazırlanmasını kendisine misyon belirler.

 

Avukatlar, avukatlık kanununa bağlıdır. Avukatlık kanununa göre avukatlar herhangi bir konuda branşlaşamaz. Bununla beraber toplumda boşanma avukatı, ceza avukatı, iş mahkemesi avukatı, ağır ceza avukatı gibi ifadeler, bir avukatın daha çok hangi davaları üstlendiği ve o alanlarda uzmanlaştığını vurgulamak için belirtilir. Ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, hukukun alt dalları arasında yer alıyor. Avukatlar, aldıkları davalar bakımından müvekkilleri tarafından boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı gibi adlandırılabiliyor.

 

Bornova boşanma avukatı

 

Avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarını, çekişmeli boşanma davalarını, boşanma sonucunda yapılacak mal paylaşımlarını, evlilik sözleşmelerinin hazırlanmasını, maddi ve manevi tazminat davaları süreçlerinin yürütülmesini, varsa çocuğun velayetleriyle ilgili süreçlerin yürütülmesini sağlıyor.

 

Günümüzde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Eğer taraflar boşanma konusunda ya da boşanma sonrası kazanılacak haklar konusunda anlaşamazsa, süreç çekişmeli boşanma davasına ilerliyor. Bir evliliğin çekişmeli boşanma davasına dönmesinde en çok karşılaşılan sebepler arasında destek, tazminat ve velayet gibi konular yer alıyor.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre hızlı ilerler. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma ve boşanma sonrası elde edilecek haklar hususunda anlaşma sağlanır. Mahkeme, boşanma kararını iki tarafın imzaladığı sözleşmeyi göz önünde bulundurarak verir. Bir anlaşmalı boşanma davası tek celsede neticelenir. Sürecin tamamlanması 1 ile 2 ay arasında değişir. Çekişmeli boşanma davalarında ise biraz daha uzundur. İki tarafın delil sunması, ön inceleme, sunulacak olan delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, karar evresi, üst mahkeme aşaması gibi durumlar, boşanma davalarının 5-6 yıla kadar uzamasına sebep olabilir.

 

Şimdilerde boşanmanın nedenleri arasında geçimsizlik, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüğünün ihlal edilmesi, hayata kast, onur kırıcı davranış, zina, suç işleme, terk ve akıl hastalığı yer alıyor.

 

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu mu?

 

Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yok. Bununla birlikte kişilerin haklarının tam anlamıyla korunması, kişilerin hukuki destek alabilmesi ve sürecin profesyonel şekilde yönetilebilmesi için avukata ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında prosedürlerin olması ve davaların uzaması, avukatların önemini artırıyor. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında imzalanacak protokollerin hazırlanması ve dosyaların takip edilmesi, kişilerin taleplerini hukuka uygun biçimde dile getirmesi, dava sürecinde hukuki olarak geçerli olan delillerin toplanması ve duruşmaların takibi, avukatlar tarafından yapılıyor. Bu nedenle avukatlar, boşanma davalarında taraflarının haklarını muhafaza etmiş oluyor.

 

Bornova İş Avukatı

 

Ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsilinde, sigorta primlerinin eksik ödenmesinde, SGK gözetiminde açılacak davalarda, kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık ücret izinleri gibi isteklerde, doğum izninde, manevi - maddi tazminat taleplerinde, işçi tazminatlarında Bornova iş mahkemesi avukatı olarak bilinen avukatlar görev alır.

 

İş mahkemesi davalarında bir kişinin avukat tutması zaruri değildir ancak haklarının korunabilmesi için avukat tutulması tavsiye edilir. İş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde iş sözleşmesinin fesih sürecinin avukat tarafından takip edilmesi, usuli işlemlerde eksiklik yapılmaması ve sürecin doğru şekilde yürütülmesi, hak mağduriyetlerinin önüne geçmektedir. İş davalarında arabuluculuk koşulunun getirilmesi, iki tarafın da dava süreci öncesinde bir araya gelerek taleplerini bildirmesinin önünü açmıştır.

 

Bornova Ceza Avukatı

 

Bornova ceza avukatı kapsamında hizmet veren avukatlar, eğer sanık müdafii ise adil biçimde yargılanmasını sağlar, kişinin suçsuz yere ceza almamasını ve eğer suçlu olduğuna inanırsa sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını amaçlar. Böylece sanığın hak ettiğinden fazla ceza almasına engel olur. Avukat eğer mağdur ya da şikayetçi vekili ise sanığın cezalandırılması için gereken delillerin toplanmasını sağlar ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çaba gösterir.

 

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında hırsızlık, uyuşturucu madde satma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, yaralama, cinsel suç ve cinsel saldırı, tehdit, basit dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret, iftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik davaları yer alır.

 

Bornova Ağır Ceza Avukatı

 

Ağır ceza mahkemelerinde yağma, bilerek adam öldürme, sonucu sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, taksirle ölüme neden olma, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve buna benzer suçlar konu edilir.

 

Eğer ceza davalarında kişi 5 yıldan fazla hapis cezası aldıysa ya da sanık 18 yaşın altındaysa, avukat tutulma zorunluluğu bulunur. Eğer sanık avukat tutmazsa, baro tarafından avukat tayin edilir. Avukatın zorunlu olduğu haller dışında avukat tutulması mecbur değildir.

 

Bornova Miras Avukatı

 

Bornova miras avukatları, kişilere kalan mirasın belirlenmesinde ve mirasçılar arasında bu mirasın bölüştürülmesinde, mirastan mal kaçırma gibi hallerde mirasçıların haklarının muhafaza edilmesinde görev alır. Ölen kişinin ardından mal paylaşımı yapıldığı sırada yaşanması olası sorunların çözülmesinde miras avukatları hizmet verir.