Karabağlar Avukat

 

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin yasaya ve hukuka bağlı kalarak savunmalarını gerçekleştiren, temsillerini üstlenen ve bu kişilere hukuki destek veren kişilere avukat denir.

 

Avukatlar, açılan ya da açılacak olan davaları takip ederek lazım olan işlemleri yürütürler. Avukatlar, kendilerine danışan kişileri hukuki destek sağlayarak süreçle ilgili detaylıca bilgilendirir. İki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan avukatlar, bu tür problemlerin en aza indirilmesi için gereken hukuki tedbirleri de alır.. İki taraf arasında yapılacak olan anlaşmaların ve sözleşmelerin hazırlanmasını üstlenen avukatlar, yapılan anlaşma ve sözleşmelerin de hukuki temeller esas alınarak hazırlanmasını amaçlar.

 

Avukatlar, avukatlık kanununa bağlıdır. Avukatlık kanununa göre avukatlar herhangi bir konuda branşlaşamaz. Bununla beraber toplumda boşanma avukatı, ceza avukatı, iş mahkemesi avukatı, ağır ceza avukatı gibi söylemler, bir avukatın daha çok hangi davaları aldığı ve o alanlarda uzmanlaştığını vurgulamak için belirtilir. Ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, vergi hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku, hukukun alt birimleri arasında yer alıyor. Avukatlar, üstlendikleri davalar bakımından müvekkilleri tarafından boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı gibi isimlendirilebiliyor.

 

Karabağlar boşanma avukatı

 

Avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarını, çekişmeli boşanma davalarını, boşanma neticesinde yapılacak mal paylaşımlarını, evlilik anlaşmalarının hazırlanmasını, maddi ve manevi tazminat davaları süreçlerinin yürütülmesini, varsa çocuğun velayetleriyle ilgili süreçlerin yürütülmesini sağlıyor.

 

Günümüzde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Eğer taraflar boşanma konusunda ya da boşanma sonrası alınacak haklar konusunda anlaşma sağlayamazsa, süreç çekişmeli boşanma davasına doğru gidiyor. Bir evliliğin çekişmeli boşanma davasına dönmesinde en çok karşılaşılan nedenler arasında destek, tazminat ve velayet gibi konular yer alıyor.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı biter. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma ve boşanma sonrası elde edilecek haklar konusunda uyuşma sağlanır. Mahkeme, boşanma kararını iki tarafın imzaladığı anlaşmayı göz önünde bulundurarak verir. Bir anlaşmalı boşanma davası tek celsede neticelenir. Sürecin tamamlanması 1 ile 2 ay arasında değişir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç bir nebze daha uzundur. İki tarafın kanıt sunması, ön inceleme, sunulacak olan kanıtların toplanması, tanıkların dinlenmesi, karar evresi, üst mahkeme aşaması gibi durumlar, boşanma davalarının 5-6 yıla kadar uzamasına neden olabilir.

 

Şimdilerde boşanmanın nedenleri arasında geçimsizlik, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüğünün ihlal edilmesi, hayata kast, onur kırıcı davranış, zina, suç işleme, terk ve akıl hastalığı yer alıyor.

 

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu mu?

 

Boşanma davalarında avukat tutma mecburiyeti yok. Bununla birlikte kişilerin haklarının tam anlamıyla muhafaza edilmesi, kişilerin hukuki destek alabilmesi ve sürecin profesyonel şekilde yönetilebilmesi için avukata ihtiyaç duyuluyor. Bilhassa çekişmeli boşanma davalarında prosedürlerin olması ve davaların uzaması, avukatların ehemmiyetini artırıyor. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında imzalanacak olan protokollerin hazırlanması ve dosya takiplerinin yapılması, kişilerin isteklerini hukuka uygun şekilde dile getirmesi, dava sürecinde hukuki olarak geçerli olan kanıtların toplanması ve duruşmaların takibi, avukatlar tarafından yapılıyor. Bu nedenle avukatlar, boşanma davalarında taraflarının haklarını muhafaza etmiş oluyor.

 

Karabağlar İş Avukatı

 

Verilmeyen işçilik alacaklarının tahsilinde, sigorta primlerinin eksik ödenmesinde, SGK gözetiminde açılacak davalarda, kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık ücret izinleri gibi isteklerde, doğum izninde, manevi - maddi tazminat taleplerinde, işçi tazminatlarında Karabağlar iş mahkemesi avukatı olarak tanınan avukatlar görev alır.

 

İş mahkemesi davalarında bir kişinin avukat tutması mecburi değildir fakat haklarının korunabilmesi için avukat tutulması tavsiye edilir. İş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde iş sözleşmesinin fesih sürecinin avukat tarafından takip edilmesi, usuli işlemlerde noksanlık yapılmaması ve sürecin doğru şekilde yürütülmesi, hak mağduriyetlerinin önüne geçmektedir. İş davalarında arabuluculuk koşulunun getirilmesi, iki tarafın da dava süreci öncesinde bir araya gelerek isteklerini bildirmesinin önünü açmıştır.

 

Karabağlar Ceza Avukatı

 

Karabağlar ceza avukatı kapsamında hizmet veren avukatlar, eğer sanık müdafii ise adil biçimde yargılanmasını sağlar, kişinin suçsuz yere ceza almamasını ve eğer suçlu olduğuna inanırsa sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını amaçlar. Böylece sanığın hak ettiğinden fazla ceza almasının önüne geçer. Avukat eğer mağdur ya da şikayetçi vekili ise sanığın cezalandırılması için gereken kanıtların toplanmasını sağlar ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çaba gösterir.

 

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında hırsızlık, uyuşturucu madde satma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, yaralama, cinsel suç ve cinsel saldırı, tehdit, basit dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret, iftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik davaları yer alır.

 

Karabağlar Ağır Ceza Avukatı

 

Ağır ceza mahkemelerinde yağma, bilerek adam öldürme, sonucu sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, taksirle ölüme neden olma, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve buna benzer suçlar konu edilir.

 

Eğer ceza davalarında kişi 5 yıldan fazla hapis cezası aldıysa ya da sanık 18 yaşın altındaysa, avukat tutulma mecburiyeti bulunur. Eğer sanık avukat tutmazsa, baro tarafından avukat tayin edilir. Avukatın mecbur olduğu haller dışında avukat tutulması zorunluluk değildir.

 

Karabağlar Miras Avukatı

 

Karabağlar miras avukatları, kişilere kalan mirasın saptanmasında ve mirasçılar arasında bu mirasın pay edilmesinde, mirastan mal kaçırma gibi hallerde mirasçıların haklarının korunmasında görev alır. Ölen kişinin ardından mal paylaşımı yapıldığı sırada yaşanması olası sorunların çözülmesinde miras avukatları hizmet verir.